>>> Strona Główna >>> Menu Główne >>> Slackware 13
MENU

Dansguardian i Squid

UWAGA: Poniższy artykuł dotyczy instalacji Dansguardiana i Squid na jednym komputerze podłączonym bezpośrednio do internetu.

 1. Pobieramy Squida i Dansguardiana
 2. Uruchamiamy terminal administratora
 3. Instalujemy:

  installpkg squid-3.0.stable19-i486-1sl.txz
  installpkg dansguardian-2.9.9.5-i486-1alien.tgz

 4. Tworzymy użytkownika squid i modyfikujemy prawa dostępu do katalogów z logami:
  • Tworzymy użytkownika squid:

   groupadd squid
   useradd -g squid -d /var/spool/squid -s /bin/false squid

  • Uruchamiamy program thunar z prawami administratora:
   Wciskamy kombinację klawiszy alt+F2 i wpisujemy w nim polecenie:

   kdesu thunar

   Wpisujemy hasło roota i po chwili uruchamia się thunar - menedżer plików
  • Ustawiamy prawa dostępu dla poniższych 2 katalogów:

   /var/log/guardian
   /var/log/guardian

   Klikamy na każdym z katalogów prawym klawiszem myszy wybieramy właściwości, następnie wybieramy zakładkę "prawa dostępu" wybieramy jako grupę (group): "squid" i na pytanie czy "Zastosować rekursywnie?" odpowiadamy tak, następnie ustawiamy uprawnienia dla grupy do odczytu i zapisu (read and write)
 5. Konfigurujemy squid:
  • W uruchomionej konsoli administratora edytujemy plik squid.conf

   pico /etc/squid/squid.conf

  • Edytujemy linię

   http_port 127.0.0.1:3128

   by wyglądała tak:

   http_port 127.0.0.1:3128 transparent

  • Pod linią

   # cache_effective_user nobody

   wpisujemy 2 linijki:

   cache_effective_user squid
   cache_effective_group squid

  • Przed liniami:

   acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
   acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
   acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network

   Dodajemy linijkę

   acl localnet src 127.0.0.0/8

  • Wywołujemy polecenie w konsoli administratora:

   squid -z

 6. Konfigurujemy dansguardiana:
  • W uruchomionej konsoli administratora edytujemy plik dansguardian.conf

   pico /etc/dansguardian/dansguardian.conf

  • Dodajemy po znaku równości adres by linia wyglądała tak:

   filterip = 127.0.0.1

  • Powyżej, modyfikując linię zaczynającą się od "language", ustawiamy język na polski:

   language = 'polish'

  • Pod liniami:

   #daemonuser = 'nobody'
   #daemongroup = 'nobody'

   Wpisujemy:

   daemonuser = 'squid'
   daemongroup = 'squid'

 7. Konfigurujemy Firewalla
  • Zakładam że iptables jest uruchomiony - na przykład zgodnie z instrukcją
  • W konsoli administratora wprowadzamy następujące linie:

   iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --uid-owner squid -j ACCEPT
   iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 3128 -m owner --uid-owner squid -j ACCEPT
   iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080
   iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 3128 -j REDIRECT --to-ports 8080

  • Sprawdzamy czy reguły iptables zostaną wyświetlone, a więc i poprawnie wporwadzone do systemu, poleceniem:

   iptables -L -vt nat

 8. Uruchamiamy squid:

  squid start

  Sprawdzamy czy squid nasłuchuje na porcie 3812

  lsof -i :3128

  Jeśli w odpowiedzi nie dostaniemy tej linii:

  squid 3871 squid 13u IPv4 21558 TCP localhost:3128 (LISTEN)

  Szukamy przyczyny w pliku loga:

  pico /var/log/squid/logs/cache.log

 9. Po pomyślnym uruchomieniu squida uruchamiamy dansguardiana:

  dansguardian

  Jeśli zobaczymy komunikat:

  Error connecting to parent proxy

  Oznacza to że nie uruchomił się nam poprawnie squid lub reguły iptables nie zadziałały - jak sprawdzić każdą z tych 2 ewentualności opisałem powyżej.
 10. Jeśli chcemy ponownie uruchomić dansguardiana i/lub squida (bo na przykład zmieniliśmy ustawienia w plikach konfiguracyjnych) wykonujemy polecenia:

  dansguardian -q
  squid -k shutdown
  squid
  dansguardian

  2 pierwsze wyłączają, a 2 kolejne uruchamiają

Źródła:
http://www.linux.com/archive/articles/113733
http://forum.slackware.pl/viewtopic.php?p=183320#183320
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1111454
http://magazine.redhat.com/2007/04/11/squid-in-5-minutes/
http://www.squid-cache.org/mail-archive/squid-users/200109/0415.html
http://contentfilter.futuragts.com/wiki/doku.php?id=command_line_usage&DokuWiki=bc516404a8a950beb12fbfcfe230dec5

Plany rozwoju artykułu: aktualizacja list dansguardiana, kompilacja ze źródeł i automatyczne uruchamianie

19.02.2010

Zapraszam do skomentowania i ocenienia artykułu:

Oceń Artykuł:

Brak oceny. Zagłosuj!

Valid XHTML 1.1 © Copyright 2007-2011