>>> Strona Główna >>> Menu Główne >>> Linux
MENU

Linux


Linux - Slackware


Konfiguracja

Obejmuje zagadnienia zwi±zane z instalacj± systemu oraz dostosowaniem jego elementów do konkretnej konfiguracji sprzętowej i oczekiwań użytkownika.

Kernel

Niewielki dział po¶więcony podstawowym informacjom o zmontowaniu własnego kernela dostosowanego do sprzętu, na którym zainstalowany jest linux.

Paczki i ¬ródła

Przedstawienie najważniejszych z mojego punktu widzenia programów potrzebnych w codziennym użytkowaniu systemu. Postaram się omówić jak najbardziej szerokie spektrum oprogramowania, od pakietów biurowych i programów zwi±zanych z obsług± Internetu do gier i softu potrzebnego do obsługi szeroko pojętych multimediów.

Valid XHTML 1.1 © Copyright 2007-2011