>>> Strona Główna >>> Menu Główne >>> Linux >>> Konfiguracja
MENU

fstab

Przykładowy plik fstab wygląda tak:

/dev/hda8    swap       swap    defaults     0  0
/dev/hda11    /        reiserfs  defaults     1  1
/dev/hda10    /home      reiserfs  defaults     1  2
/dev/hda7    /hda7      ext3    defaults     1  2
/dev/hda9    /hda9      reiserfs  defaults     1  2
/dev/hda1    /c        ntfs-3g   umask=000    1  0
/dev/hda5    /d        ntfs-3g   umask=000    1  0
/dev/hda6    /e        ntfs-3g   umask=000    1  0
/dev/hda12    /f        ntfs-3g   umask=000    1  0
/dev/hda13    /g        ntfs-3g   umask=000    1  0
/dev/hda14    /h        vfat    umask=000    1  0
/dev/cdrom    /mnt/cdrom    auto    noauto,users   0  0
/dev/fd0     /mnt/floppy   auto    noauto,owner   0  0
devpts      /dev/pts     devpts   gid=5,mode=620  0  0
proc       /proc      proc    defaults     0  0
tmpfs      /dev/shm     tmpfs    defaults     0  0
/dev/sda1    /mnt/pen     auto    users,rw     0  0

Pierwsza kolumna oznacza urządzenie:

 • /dev/hdaX - dysk twardy
 • /dev/cdrom - napęd optyczny (czytnik/nagrywarka CD/DVD)
 • /dev/sda1 - pamięć USB (na przykład pendrive lub aparat fotograficzny)
 • /dev/fd0 - stacja dyskietek

Druga kolumna oznacza miejsce w którym jest zamontowany dany dysk/napęd/czytnik. Trzecia kolumna określa typ partycji, lub określa że ma być rozpoznany automatycznie "auto". Czwarta kolumna określa uprawnienia użytkowników i ich grup do danej lokalizacji, umask=000 oznacza że każdy użytkownik ma pełne prawa.

Procedurę dodawania nowych partycji/urządzeń łatwo wywnioskować z powyższego przykładu. Trzeba znać położenie partycji (Czyli przykładowo może to być /dev/hda15), stworzyć katalog w którym będzie dostępna dana partycja/urządzenie, określić rodzaj partycji i prawa dostępu. Jak to zrobić dla urządzeń przechowujących dane USB (takich jak np. pendrive) jest na stronie o montowaniu pamięci USB. Dla napędów optycznych - procedura instalacji nagrywarki

24.02.2009

Zapraszam do skomentowania i ocenienia artykułu:

Oceń Artykuł:

Aktualna ocena: 1.0

Valid XHTML 1.1 © Copyright 2007-2011